top of page
Teacher and Kids in Library

Ħa nsalva! Erasmus +

1613030547_65840.jfif

Il-Proġett

''Se ngħix!" (1.9.2020 - 31.8.2022) - Il-proġett huwa kontinwazzjoni tal-proġett eTwinning u issa qed jiġi implimentat bħala parti mill-programm Erasmus +. L-għan tal-proġett huwa li jiġu żviluppati ħiliet biex ilaħħqu f’sitwazzjonijiet ta’ emer;enza u biex jin[olqu su;;ett skolastiku ;did, manwali u ri]orsi edukattivi miftu[.Dan il-pro;ett jinkludi l-i]vilupp ta’ [iliet ta’ immani;;jar ta’ emer;enza u di]astri naturali ta’ studenti regolari u bi b]onnijiet spe/jali.

Imsieħba: Kroazja, Turkija, Litwanja, Slovakkja, Italja, Malta, Rumanija

Ikkuntattjani
Jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-paġna ta' Facebook tagħna

  • Facebook
b86689d92_opt.jpg
bottom of page